Czwartek,23,WrzesieĊ„,2021,17:56:17:00009-VCID:2C57B1B7DC0B3EE686-4B18,Wersja VCDS: AKP 20.4.1,Wersja danych: 20200629 DS317.0 8E0 907 401 J,, 2.5l V6 TDI G000AG 0006, ,Grupa A:,'018,,,,Grupa B:, Zatrzymany,,,,Grupa C:, Zatrzymany ,,Supply voltage,Supply voltage,Pump infos,Eng. speed sensor,,,,,,,,,, ,CZAS,injection pump,from ECM,See label file,see label file,CZAS,,,,,CZAS,,,, Znacznik,ZAPISU, V, V,,,ZAPISU,,,,,ZAPISU,,,, ,0.02,13.45,13.38,00000000, 0000,,,,,,,,,, ,0.29,13.53,13.38,00000000, 0000,,,,,,,,,, ,0.60,13.53,13.45,00000000, 0000,,,,,,,,,, ,0.91,13.60,13.38,00000000, 0000,,,,,,,,,, ,1.23,13.53,13.45,00000000, 0000,,,,,,,,,, ,1.55,13.53,13.45,00000000, 0000,,,,,,,,,, ,1.88,13.45,13.38,00000000, 0000,,,,,,,,,, ,2.19,13.45,13.38,00000000, 0000,,,,,,,,,, ,2.51,13.53,13.38,00000000, 0000,,,,,,,,,, ,2.83,13.53,13.38,00000000, 0000,,,,,,,,,, ,3.15,13.53,13.38,00000000, 0000,,,,,,,,,, ,3.46,13.45,13.38,00000000, 0000,,,,,,,,,, ,3.77,13.53,13.38,00000000, 0000,,,,,,,,,, ,4.08,13.53,13.38,00000000, 0000,,,,,,,,,, ,4.40,13.45,13.38,00000000, 0000,,,,,,,,,, ,4.71,13.45,13.38,00000000, 0000,,,,,,,,,, ,5.02,13.53,13.38,00000000, 0000,,,,,,,,,, ,5.34,13.60,13.38,00000000, 0000,,,,,,,,,, ,5.66,13.60,13.38,00000000, 0000,,,,,,,,,, ,5.97,13.45,13.38,00000000, 0000,,,,,,,,,, ,6.28,13.60,13.38,00000000, 0000,,,,,,,,,, ,6.59,13.53,13.38,00000000, 0000,,,,,,,,,, ,6.90,13.45,13.45,00000000, 0000,,,,,,,,,, ,7.22,13.45,13.38,00000000, 0000,,,,,,,,,, ,7.53,13.45,13.38,00000000, 0000,,,,,,,,,, ,7.84,13.53,13.38,00000000, 0000,,,,,,,,,, ,8.16,13.53,13.38,00000000, 0000,,,,,,,,,, ,8.48,13.45,13.38,00000000, 0000,,,,,,,,,, ,8.79,13.53,13.38,00000000, 0000,,,,,,,,,, ,9.11,13.45,13.38,00000000, 0000,,,,,,,,,, ,9.44,13.53,13.45,00000000, 0000,,,,,,,,,, ,9.77,13.53,13.38,00000000, 0000,,,,,,,,,, ,10.09,13.53,13.38,00000000, 0000,,,,,,,,,, ,10.45,13.60,13.45,00000000, 0000,,,,,,,,,, ,10.77,13.53,13.38,00000000, 0000,,,,,,,,,, ,11.09,13.60,13.38,00000000, 0000,,,,,,,,,, ,11.43,13.53,13.38,00000000, 0000,,,,,,,,,, ,11.76,13.60,13.38,00000000, 0000,,,,,,,,,, ,12.10,13.53,13.38,00000000, 0000,,,,,,,,,, ,12.46,13.53,13.38,00000000, 0000,,,,,,,,,, ,12.80,13.45,13.38,00000000, 0000,,,,,,,,,, ,13.15,13.53,13.38,00000000, 0000,,,,,,,,,, ,13.50,13.53,13.45,00000000, 0000,,,,,,,,,, ,13.85,13.53,13.38,00000000, 0000,,,,,,,,,, ,14.21,13.53,13.38,00000000, 0000,,,,,,,,,, ,14.57,13.53,13.38,00000000, 0000,,,,,,,,,, ,14.93,13.53,13.45,00000000, 0000,,,,,,,,,, ,15.29,13.53,13.38,00000000, 0000,,,,,,,,,, ,15.65,13.53,13.38,00000000, 0000,,,,,,,,,, ,16.02,13.53,13.38,00000000, 0000,,,,,,,,,, ,16.38,13.45,13.38,00000000, 0000,,,,,,,,,, ,16.74,13.45,13.38,00000000, 0000,,,,,,,,,, ,17.10,13.53,13.38,00000000, 0000,,,,,,,,,, ,17.45,13.53,13.38,00000000, 0000,,,,,,,,,, ,17.82,13.53,13.38,00000000, 0000,,,,,,,,,, ,18.17,13.45,13.38,00000000, 0000,,,,,,,,,, ,18.53,13.53,13.38,00000000, 0000,,,,,,,,,, ,18.89,13.53,13.38,00000000, 0000,,,,,,,,,, ,19.25,13.45,13.38,00000000, 0000,,,,,,,,,, ,19.61,13.53,13.38,00000000, 0000,,,,,,,,,, ,19.97,13.45,13.38,00000000, 0000,,,,,,,,,, ,20.33,13.45,13.38,00000000, 0000,,,,,,,,,, ,20.69,13.53,13.38,00000000, 0000,,,,,,,,,, ,21.05,13.53,13.38,00000000, 0000,,,,,,,,,, ,21.40,13.53,13.38,00000000, 0000,,,,,,,,,, ,21.76,13.60,13.38,00000000, 0000,,,,,,,,,, ,22.12,13.53,13.38,00000000, 0000,,,,,,,,,, ,22.48,13.53,13.38,00000000, 0000,,,,,,,,,, ,22.84,13.53,13.45,00000000, 0000,,,,,,,,,, ,23.20,13.53,13.38,00000000, 0000,,,,,,,,,, ,23.56,13.53,13.38,00000000, 0000,,,,,,,,,, ,23.91,13.45,13.38,00000000, 0000,,,,,,,,,, ,24.27,13.53,13.38,00000000, 0000,,,,,,,,,, ,24.64,13.45,13.38,00000000, 0000,,,,,,,,,, ,24.99,13.45,13.38,00000000, 0000,,,,,,,,,, ,25.35,13.53,13.38,00000000, 0000,,,,,,,,,, ,25.71,13.60,13.38,00000000, 0000,,,,,,,,,, ,26.07,13.53,13.38,00000000, 0000,,,,,,,,,, ,26.43,13.53,13.38,00000000, 0000,,,,,,,,,, ,26.79,13.53,13.38,00000000, 0000,,,,,,,,,, ,27.14,13.45,13.38,00000000, 0000,,,,,,,,,, ,27.50,13.53,13.38,00000000, 0000,,,,,,,,,, ,27.86,13.53,13.45,00000000, 0000,,,,,,,,,, ,28.22,13.45,13.38,00000000, 0000,,,,,,,,,, ,28.56,13.45,13.38,00000000, 0000,,,,,,,,,, ,28.91,13.45,13.38,00000000, 0000,,,,,,,,,, ,29.25,13.53,13.38,00000000, 0000,,,,,,,,,, ,29.59,13.53,13.38,00000000, 0000,,,,,,,,,, ,29.93,13.53,13.38,00000000, 0000,,,,,,,,,, ,30.26,13.53,13.38,00000000, 0000,,,,,,,,,, ,30.60,13.60,13.38,00000000, 0000,,,,,,,,,, ,30.93,13.53,13.38,00000000, 0000,,,,,,,,,, ,31.26,13.60,13.38,00000000, 0000,,,,,,,,,, ,31.59,13.60,13.45,00000000, 0000,,,,,,,,,,