Czwartek,23,WrzesieĊ„,2021,17:55:04:00009-VCID:2C57B1B7DC0B3EE686-4B18,Wersja VCDS: AKP 20.4.1,Wersja danych: 20200629 DS317.0 8E0 907 401 J,, 2.5l V6 TDI G000AG 0006, ,Grupa A:,'014,,,,Grupa B:, Zatrzymany,,,,Grupa C:, Zatrzymany ,, ,Injection Quantity,Injection Quantity,Injection Quantity,,,,,,,,,, ,CZAS,,Deviation Cyl. 6,Deviation Cyl. 4,Deviation Cyl. 5,CZAS,,,,,CZAS,,,, Znacznik,ZAPISU,, mg/suw, mg/suw, mg/suw,ZAPISU,,,,,ZAPISU,,,, ,0.03, ,-0.08,-0.24,-0.47,,,,,,,,,, ,0.32, ,-0.08,-0.16,-0.47,,,,,,,,,, ,0.63, ,-0.08,-0.16,-0.47,,,,,,,,,, ,0.95, ,-0.08,-0.24,-0.47,,,,,,,,,, ,1.26, ,-0.08,-0.24,-0.47,,,,,,,,,, ,1.58, ,-0.08,-0.24,-0.47,,,,,,,,,, ,1.90, ,-0.08,-0.24,-0.47,,,,,,,,,, ,2.21, ,-0.08,-0.24,-0.47,,,,,,,,,, ,2.53, ,-0.08,-0.24,-0.47,,,,,,,,,, ,2.87, ,-0.08,-0.24,-0.55,,,,,,,,,, ,3.20, ,-0.08,-0.24,-0.55,,,,,,,,,, ,3.54, ,-0.08,-0.24,-0.55,,,,,,,,,, ,3.87, ,-0.08,-0.31,-0.55,,,,,,,,,, ,4.19, ,-0.08,-0.24,-0.55,,,,,,,,,, ,4.50, ,-0.08,-0.24,-0.55,,,,,,,,,, ,4.82, ,-0.08,-0.24,-0.55,,,,,,,,,, ,5.16, ,-0.08,-0.24,-0.55,,,,,,,,,, ,5.49, ,-0.08,-0.24,-0.47,,,,,,,,,, ,5.83, ,-0.08,-0.24,-0.55,,,,,,,,,, ,6.17, ,-0.08,-0.24,-0.55,,,,,,,,,, ,6.51, ,-0.08,-0.24,-0.47,,,,,,,,,, ,6.86, ,-0.08,-0.24,-0.47,,,,,,,,,, ,7.21, ,-0.08,-0.24,-0.47,,,,,,,,,, ,7.57, ,-0.08,-0.24,-0.47,,,,,,,,,, ,7.94, ,-0.08,-0.24,-0.47,,,,,,,,,, ,8.29, ,-0.08,-0.24,-0.47,,,,,,,,,, ,8.64, ,-0.08,-0.24,-0.47,,,,,,,,,, ,9.01, ,-0.08,-0.24,-0.55,,,,,,,,,, ,9.36, ,-0.08,-0.24,-0.47,,,,,,,,,, ,9.72, ,-0.08,-0.24,-0.47,,,,,,,,,, ,10.08, ,-0.08,-0.24,-0.47,,,,,,,,,, ,10.44, ,-0.08,-0.24,-0.47,,,,,,,,,, ,10.80, ,-0.08,-0.24,-0.47,,,,,,,,,, ,11.16, ,-0.08,-0.24,-0.47,,,,,,,,,, ,11.51, ,-0.08,-0.24,-0.47,,,,,,,,,, ,11.87, ,-0.08,-0.24,-0.47,,,,,,,,,, ,12.23, ,-0.08,-0.24,-0.47,,,,,,,,,, ,12.59, ,-0.08,-0.24,-0.47,,,,,,,,,, ,12.95, ,-0.08,-0.24,-0.47,,,,,,,,,, ,13.32, ,-0.08,-0.24,-0.47,,,,,,,,,, ,13.67, ,-0.08,-0.24,-0.47,,,,,,,,,, ,14.03, ,-0.08,-0.24,-0.47,,,,,,,,,, ,14.39, ,-0.08,-0.24,-0.47,,,,,,,,,, ,14.75, ,-0.08,-0.24,-0.47,,,,,,,,,, ,15.10, ,-0.08,-0.24,-0.47,,,,,,,,,, ,15.47, ,-0.08,-0.24,-0.47,,,,,,,,,, ,15.82, ,-0.08,-0.24,-0.47,,,,,,,,,, ,16.18, ,-0.08,-0.24,-0.47,,,,,,,,,, ,16.54, ,-0.08,-0.24,-0.47,,,,,,,,,, ,16.90, ,-0.08,-0.24,-0.47,,,,,,,,,, ,17.26, ,-0.08,-0.24,-0.47,,,,,,,,,, ,17.62, ,-0.08,-0.24,-0.47,,,,,,,,,, ,17.97, ,-0.08,-0.24,-0.47,,,,,,,,,, ,18.33, ,-0.08,-0.24,-0.47,,,,,,,,,, ,18.68, ,-0.08,-0.24,-0.47,,,,,,,,,, ,19.03, ,-0.08,-0.24,-0.47,,,,,,,,,, ,19.39, ,-0.08,-0.24,-0.47,,,,,,,,,, ,19.75, ,-0.08,-0.31,-0.47,,,,,,,,,, ,20.11, ,-0.08,-0.24,-0.55,,,,,,,,,, ,20.47, ,-0.08,-0.31,-0.47,,,,,,,,,, ,20.83, ,-0.08,-0.24,-0.47,,,,,,,,,, ,21.20, ,-0.08,-0.24,-0.47,,,,,,,,,, ,21.55, ,-0.08,-0.31,-0.55,,,,,,,,,, ,21.90, ,-0.08,-0.24,-0.55,,,,,,,,,, ,22.26, ,-0.08,-0.24,-0.55,,,,,,,,,, ,22.60, ,-0.08,-0.24,-0.55,,,,,,,,,, ,22.94, ,-0.08,-0.24,-0.55,,,,,,,,,, ,23.28, ,-0.08,-0.24,-0.55,,,,,,,,,, ,23.62, ,-0.08,-0.24,-0.55,,,,,,,,,, ,23.97, ,-0.08,-0.16,-0.55,,,,,,,,,, ,24.30, ,-0.08,-0.16,-0.55,,,,,,,,,, ,24.63, ,-0.08,-0.24,-0.55,,,,,,,,,, ,24.95, ,-0.08,-0.16,-0.55,,,,,,,,,, ,25.28, ,-0.08,-0.16,-0.47,,,,,,,,,, ,25.60, ,-0.08,-0.24,-0.55,,,,,,,,,, ,25.93, ,-0.08,-0.16,-0.47,,,,,,,,,, ,26.24, ,-0.08,-0.16,-0.47,,,,,,,,,, ,26.57, ,-0.08,-0.16,-0.47,,,,,,,,,, ,26.88, ,-0.08,-0.16,-0.47,,,,,,,,,, ,27.19, ,-0.08,-0.16,-0.47,,,,,,,,,, ,27.50, ,-0.08,-0.16,-0.47,,,,,,,,,, ,27.81, ,-0.08,-0.16,-0.47,,,,,,,,,, ,28.13, ,-0.08,-0.16,-0.47,,,,,,,,,, ,28.43, ,-0.16,-0.24,-0.47,,,,,,,,,, ,28.75, ,-0.08,-0.24,-0.55,,,,,,,,,, ,29.06, ,-0.08,-0.16,-0.55,,,,,,,,,, ,29.38, ,-0.08,-0.24,-0.55,,,,,,,,,, ,29.68, ,-0.08,-0.24,-0.55,,,,,,,,,, ,30.00, ,-0.08,-0.16,-0.55,,,,,,,,,, ,30.31, ,-0.08,-0.16,-0.55,,,,,,,,,, ,30.62, ,-0.08,-0.24,-0.55,,,,,,,,,, ,30.94, ,-0.08,-0.16,-0.55,,,,,,,,,, ,31.26, ,-0.08,-0.24,-0.55,,,,,,,,,, ,31.57, ,-0.08,-0.24,-0.55,,,,,,,,,, ,31.89, ,-0.08,-0.24,-0.55,,,,,,,,,, ,32.20, ,-0.08,-0.24,-0.55,,,,,,,,,, ,32.51, ,-0.08,-0.24,-0.55,,,,,,,,,, ,32.82, ,-0.08,-0.24,-0.55,,,,,,,,,, ,33.13, ,-0.08,-0.16,-0.55,,,,,,,,,, ,33.45, ,-0.08,-0.24,-0.55,,,,,,,,,, ,33.75, ,-0.08,-0.24,-0.55,,,,,,,,,, ,34.07, ,-0.08,-0.24,-0.55,,,,,,,,,, ,34.38, ,-0.08,-0.24,-0.55,,,,,,,,,, ,34.72, ,-0.08,-0.24,-0.55,,,,,,,,,, ,35.03, ,-0.08,-0.24,-0.55,,,,,,,,,, ,35.36, ,-0.08,-0.24,-0.55,,,,,,,,,, ,35.71, ,-0.08,-0.24,-0.55,,,,,,,,,, ,36.03, ,-0.08,-0.24,-0.55,,,,,,,,,, ,36.35, ,-0.08,-0.24,-0.47,,,,,,,,,, ,36.66, ,-0.08,-0.24,-0.55,,,,,,,,,, ,36.98, ,-0.08,-0.16,-0.55,,,,,,,,,, ,37.30, ,-0.08,-0.16,-0.55,,,,,,,,,, ,37.61, ,-0.08,-0.16,-0.55,,,,,,,,,, ,37.92, ,-0.08,-0.16,-0.55,,,,,,,,,, ,38.24, ,-0.08,-0.16,-0.55,,,,,,,,,, ,38.56, ,-0.08,-0.24,-0.55,,,,,,,,,, ,38.89, ,-0.08,-0.16,-0.55,,,,,,,,,, ,39.20, ,-0.08,-0.24,-0.55,,,,,,,,,, ,39.51, ,-0.08,-0.24,-0.55,,,,,,,,,,