Czwartek,23,WrzesieĊ„,2021,17:51:55:00009-VCID:2C57B1B7DC0B3EE686-4B18,Wersja VCDS: AKP 20.4.1,Wersja danych: 20200629 DS317.0 8E0 907 401 J,, 2.5l V6 TDI G000AG 0006, ,Grupa A:,'004,,,,Grupa B:, Zatrzymany,,,,Grupa C:, Zatrzymany ,,Engine speed,Spec. start,Actual start,Cold start valve,,,,,,,,,, ,CZAS,3800-4200 rpm,10-14 *BTDC,8-16 *BTDC,,CZAS,,,,,CZAS,,,, Znacznik,ZAPISU, /min, *PGMP, *PGMP, %,ZAPISU,,,,,ZAPISU,,,, ,0.03,742,-2.4,-2.6,74.6,,,,,,,,,, ,0.37,742,-2.4,-2.4,74.2,,,,,,,,,, ,0.81,742,-2.4,-2.6,74.2,,,,,,,,,, ,1.20,742,-2.4,-2.6,75.0,,,,,,,,,, ,1.56,742,-2.4,-2.6,75.4,,,,,,,,,, ,2.05,742,-2.4,-2.6,74.6,,,,,,,,,, ,2.56,742,-2.4,-2.4,75.0,,,,,,,,,, ,3.04,742,-2.4,-2.4,74.2,,,,,,,,,, ,3.45,742,-2.4,-2.6,75.8,,,,,,,,,, ,3.86,742,-2.4,-2.6,74.6,,,,,,,,,, ,4.32,742,-2.4,-2.6,73.8,,,,,,,,,, ,4.71,742,-2.4,-2.8,75.0,,,,,,,,,, ,5.07,742,-2.4,-2.4,75.8,,,,,,,,,, ,5.42,742,-2.4,-2.6,74.6,,,,,,,,,, ,5.78,742,-2.4,-2.6,74.6,,,,,,,,,, ,6.15,742,-2.4,-2.2,74.2,,,,,,,,,, ,6.52,742,-2.4,-2.6,74.6,,,,,,,,,, ,6.87,742,-2.4,-2.6,74.6,,,,,,,,,, ,7.23,742,-2.4,-2.4,75.0,,,,,,,,,, ,7.59,742,-2.4,-2.8,73.8,,,,,,,,,, ,7.95,742,-2.4,-2.4,76.1,,,,,,,,,, ,8.31,742,-2.4,-2.2,75.4,,,,,,,,,, ,8.72,742,-2.4,-2.6,73.8,,,,,,,,,, ,9.07,742,-2.4,-2.4,75.0,,,,,,,,,, ,9.43,742,-2.4,-2.2,76.5,,,,,,,,,, ,9.79,742,-2.4,-2.6,74.2,,,,,,,,,, ,10.15,742,-2.4,-2.2,75.0,,,,,,,,,, ,10.51,742,-2.4,-2.4,76.1,,,,,,,,,, ,10.87,742,-2.4,-2.6,74.6,,,,,,,,,, ,11.22,742,-2.4,-2.2,75.4,,,,,,,,,, ,11.59,742,-2.4,-2.6,75.8,,,,,,,,,, ,11.94,766,-2.4,-2.6,75.4,,,,,,,,,, ,12.30,742,-2.4,-2.4,75.4,,,,,,,,,, ,12.66,742,-2.4,-2.6,75.8,,,,,,,,,, ,13.02,742,-2.4,-2.6,75.0,,,,,,,,,, ,13.40,742,-2.4,-2.6,75.0,,,,,,,,,, ,13.77,742,-2.4,-2.6,74.2,,,,,,,,,, ,14.15,742,-2.4,-2.4,74.6,,,,,,,,,, ,14.55,742,-2.4,-2.6,74.6,,,,,,,,,, ,14.92,742,-2.4,-2.6,75.8,,,,,,,,,, ,15.29,742,-2.4,-2.4,75.8,,,,,,,,,, ,15.64,742,-2.4,-2.6,74.6,,,,,,,,,, ,16.00,742,-2.4,-2.6,74.6,,,,,,,,,, ,16.36,742,-2.4,-2.4,75.0,,,,,,,,,, ,16.72,742,-2.4,-2.6,73.8,,,,,,,,,, ,17.08,742,-2.4,-2.6,73.8,,,,,,,,,, ,17.44,742,-2.4,-2.6,75.0,,,,,,,,,, ,17.79,742,-2.4,-2.6,74.2,,,,,,,,,, ,18.18,742,-2.4,-2.6,75.0,,,,,,,,,, ,18.54,742,-2.4,-2.8,75.4,,,,,,,,,, ,18.89,742,-2.4,-2.4,74.2,,,,,,,,,, ,19.24,742,-2.4,-2.6,74.6,,,,,,,,,, ,19.63,742,-2.4,-2.6,75.0,,,,,,,,,, ,20.00,742,-2.4,-2.4,75.4,,,,,,,,,, ,20.33,742,-2.4,-2.8,75.8,,,,,,,,,, ,20.67,742,-2.4,-2.6,75.0,,,,,,,,,, ,21.00,742,-2.4,-2.4,74.6,,,,,,,,,, ,21.34,742,-2.4,-2.6,75.0,,,,,,,,,, ,21.71,742,-2.4,-2.6,73.8,,,,,,,,,, ,22.03,742,-2.4,-2.4,75.0,,,,,,,,,, ,22.35,742,-2.4,-2.8,75.8,,,,,,,,,, ,22.67,742,-2.4,-2.4,74.6,,,,,,,,,, ,22.99,742,-2.4,-2.2,74.2,,,,,,,,,, ,23.31,742,-2.4,-2.8,75.0,,,,,,,,,, ,23.64,742,-2.4,-2.6,75.0,,,,,,,,,, ,23.96,742,-2.4,-2.2,74.6,,,,,,,,,, ,24.28,742,-2.4,-2.8,73.8,,,,,,,,,, ,24.60,742,-2.4,-2.6,74.6,,,,,,,,,, ,24.92,742,-2.4,-2.2,75.0,,,,,,,,,, ,25.24,742,-2.4,-2.4,74.2,,,,,,,,,, ,25.56,742,-2.4,-2.6,73.8,,,,,,,,,, ,25.88,742,-2.4,-2.4,75.0,,,,,,,,,, ,26.19,766,-2.4,-2.4,75.0,,,,,,,,,, ,26.51,742,-2.4,-2.8,74.6,,,,,,,,,, ,26.83,742,-2.4,-2.4,74.6,,,,,,,,,, ,27.15,742,-2.4,-2.2,75.0,,,,,,,,,, ,27.47,742,-2.4,-2.6,74.2,,,,,,,,,, ,27.79,742,-2.4,-2.6,74.6,,,,,,,,,, ,28.11,742,-2.4,-2.4,75.4,,,,,,,,,, ,28.42,742,-2.4,-2.6,75.4,,,,,,,,,, ,28.74,742,-2.4,-2.6,74.6,,,,,,,,,, ,29.07,766,-2.4,-2.2,74.2,,,,,,,,,, ,29.39,742,-2.4,-2.4,75.4,,,,,,,,,, ,29.71,742,-2.4,-2.6,75.4,,,,,,,,,, ,30.01,742,-2.4,-2.4,73.8,,,,,,,,,, ,30.34,742,-2.4,-2.4,75.4,,,,,,,,,, ,30.73,742,-2.4,-2.6,75.8,,,,,,,,,, ,31.05,742,-2.4,-2.4,75.8,,,,,,,,,, ,31.37,742,-2.4,-2.6,74.2,,,,,,,,,, ,31.69,742,-2.4,-2.6,74.6,,,,,,,,,, ,32.01,742,-2.4,-2.4,75.0,,,,,,,,,, ,32.33,742,-2.4,-2.6,74.6,,,,,,,,,, ,32.66,742,-2.4,-2.4,74.2,,,,,,,,,, ,33.00,742,-2.4,-2.4,73.8,,,,,,,,,, ,33.31,742,-2.4,-2.6,74.2,,,,,,,,,, ,33.64,742,-2.4,-2.4,75.4,,,,,,,,,, ,33.95,742,-2.4,-2.6,73.4,,,,,,,,,, ,34.27,742,-2.4,-2.6,75.0,,,,,,,,,, ,34.59,742,-2.4,-2.6,75.8,,,,,,,,,, ,34.90,742,-2.4,-2.6,73.8,,,,,,,,,, ,35.22,742,-2.4,-2.8,75.0,,,,,,,,,, ,35.56,742,-2.4,-2.6,75.4,,,,,,,,,, ,35.97,742,-2.4,-2.4,75.0,,,,,,,,,, ,36.31,742,-2.4,-2.6,73.8,,,,,,,,,, ,36.65,742,-2.4,-2.4,75.4,,,,,,,,,, ,36.97,742,-2.4,-2.6,74.6,,,,,,,,,, ,37.32,742,-2.4,-2.8,74.6,,,,,,,,,, ,37.65,742,-2.4,-2.4,75.0,,,,,,,,,, ,37.99,742,-2.4,-2.4,75.4,,,,,,,,,, ,38.33,742,-2.4,-2.8,75.8,,,,,,,,,, ,38.67,742,-2.4,-2.4,75.0,,,,,,,,,, ,39.02,742,-2.4,-2.4,74.2,,,,,,,,,, ,39.36,742,-2.4,-2.8,75.0,,,,,,,,,, ,39.71,742,-2.4,-2.4,74.6,,,,,,,,,, ,40.05,742,-2.4,-2.2,75.0,,,,,,,,,, ,40.42,742,-2.4,-2.8,73.4,,,,,,,,,, ,40.77,742,-2.4,-2.4,74.6,,,,,,,,,, ,41.17,742,-2.4,-2.4,75.8,,,,,,,,,, ,41.57,742,-2.4,-2.6,75.0,,,,,,,,,,