Środa,02,Maj,2018,16:28:59:00001-VCID:2344D710B1D5F959D4-4B32,Wersja VCDS: AKP 17.1.3,Wersja danych: 20170621 DS267.7 8D1 907 401 A,, 2.5l/4VTEDC G000AG D02 , ,Grupa A:,'004,,,,Grupa B:, Zatrzymany,,,,Grupa C:, Zatrzymany ,,Engine speed,Spec. start,Actual start,Cold start valve,,,,,,,,,, ,CZAS,3800-4200 rpm,10-14 *BTDC,8-16 *BTDC,,CZAS,,,,,CZAS,,,, Znacznik,ZAPISU, /min,, *PGMP, %,ZAPISU,,,,,ZAPISU,,,, ,0.03,835,za wczesny,-1.6,100.2,,,,,,,,,, ,0.32,858,za wczesny,7.8,2.8,,,,,,,,,, ,0.66,835,za wczesny,11.4,22.5,,,,,,,,,, ,1.01,835,za wczesny,13.4,12.2,,,,,,,,,, ,1.36,835,za wczesny,14.8,7.9,,,,,,,,,, ,1.72,835,za wczesny,16.0,9.1,,,,,,,,,, ,2.07,835,za wczesny,16.4,11.0,,,,,,,,,, ,2.43,835,za wczesny,16.0,11.0,,,,,,,,,, ,2.75,835,za wczesny,16.0,10.7,,,,,,,,,, ,3.07,835,za wczesny,16.0,11.0,,,,,,,,,, ,3.40,835,za wczesny,16.0,10.7,,,,,,,,,, ,3.72,835,za wczesny,16.0,11.0,,,,,,,,,, ,4.03,835,za wczesny,16.2,11.0,,,,,,,,,, ,4.35,835,za wczesny,16.0,10.3,,,,,,,,,, ,4.66,835,za wczesny,16.2,11.0,,,,,,,,,, ,4.98,835,za wczesny,15.8,10.7,,,,,,,,,, ,5.31,835,za wczesny,16.0,10.7,,,,,,,,,, ,5.67,835,za wczesny,16.0,10.7,,,,,,,,,, ,6.02,835,za wczesny,16.0,10.7,,,,,,,,,, ,6.39,835,za wczesny,16.0,10.7,,,,,,,,,, ,6.74,835,za wczesny,16.2,11.0,,,,,,,,,, ,7.09,835,za wczesny,16.0,11.0,,,,,,,,,, ,7.42,835,za wczesny,15.8,10.7,,,,,,,,,, ,7.74,835,za wczesny,16.0,10.7,,,,,,,,,, ,8.06,835,za wczesny,15.8,9.9,,,,,,,,,, ,8.37,835,za wczesny,16.0,10.7,,,,,,,,,, ,8.68,835,za wczesny,16.0,10.7,,,,,,,,,, ,9.00,835,za wczesny,16.0,10.3,,,,,,,,,, ,9.33,835,za wczesny,16.0,10.3,,,,,,,,,, ,9.66,835,za wczesny,16.0,10.7,,,,,,,,,, ,10.02,835,za wczesny,16.0,10.7,,,,,,,,,, ,10.38,835,za późny,16.0,10.7,,,,,,,,,, ,10.74,835,za późny,-0.2,74.2,,,,,,,,,, ,11.10,835,za późny,-1.4,100.2,,,,,,,,,, ,11.45,835,za późny,-1.4,100.2,,,,,,,,,, ,11.80,835,za późny,-1.6,100.2,,,,,,,,,, ,12.12,835,za późny,-1.6,100.2,,,,,,,,,, ,12.44,835,za późny,-1.6,100.2,,,,,,,,,, ,12.76,835,za późny,-1.6,100.2,,,,,,,,,, ,13.07,835,za późny,-1.4,100.2,,,,,,,,,, ,13.38,835,za późny,-1.4,100.2,,,,,,,,,, ,13.69,835,za późny,-1.6,100.2,,,,,,,,,, ,14.01,835,za późny,-1.4,100.2,,,,,,,,,, ,14.34,835,za późny,-1.4,100.2,,,,,,,,,, ,14.70,835,za późny,-1.6,100.2,,,,,,,,,, ,15.06,835,za późny,-1.4,100.2,,,,,,,,,, ,15.42,835,za późny,-1.6,100.2,,,,,,,,,, ,15.77,835,za późny,-1.6,100.2,,,,,,,,,, ,16.14,835,za późny,-1.4,100.2,,,,,,,,,, ,16.47,835,za późny,-1.4,100.2,,,,,,,,,, ,16.81,835,za późny,-1.4,100.2,,,,,,,,,, ,17.12,835,za późny,-1.6,100.2,,,,,,,,,, ,17.44,835,za późny,-1.4,100.2,,,,,,,,,, ,17.75,835,za późny,-1.4,100.2,,,,,,,,,, ,18.08,835,za późny,-1.6,100.2,,,,,,,,,, ,18.39,835,za późny,-1.6,100.2,,,,,,,,,, ,18.70,835,za późny,-1.6,100.2,,,,,,,,,, ,19.03,835,za późny,-1.4,100.2,,,,,,,,,, ,19.39,835,za późny,-1.6,100.2,,,,,,,,,, ,19.75,835,za późny,-1.4,100.2,,,,,,,,,, ,20.11,835,za późny,-1.4,100.2,,,,,,,,,, ,20.47,835,za wczesny,-1.4,100.2,,,,,,,,,, ,20.83,858,za wczesny,7.8,2.8,,,,,,,,,, ,21.16,835,za wczesny,11.0,9.9,,,,,,,,,, ,21.48,835,za wczesny,13.4,11.0,,,,,,,,,, ,21.79,835,za wczesny,14.6,7.5,,,,,,,,,, ,22.11,835,za wczesny,15.8,8.7,,,,,,,,,, ,22.43,835,za wczesny,16.6,11.0,,,,,,,,,, ,22.75,835,za wczesny,16.0,10.3,,,,,,,,,, ,23.07,835,za wczesny,16.0,10.7,,,,,,,,,, ,23.38,835,za wczesny,15.8,11.0,,,,,,,,,, ,23.74,835,za wczesny,16.2,11.0,,,,,,,,,, ,24.11,835,za wczesny,16.0,10.7,,,,,,,,,, ,24.46,835,za wczesny,15.8,10.7,,,,,,,,,, ,24.83,835,za wczesny,16.0,10.7,,,,,,,,,, ,25.19,835,za wczesny,15.8,10.3,,,,,,,,,, ,25.53,835,za wczesny,15.8,10.7,,,,,,,,,, ,25.85,835,za wczesny,16.2,10.7,,,,,,,,,, ,26.16,835,za wczesny,16.0,10.7,,,,,,,,,, ,26.49,835,za wczesny,16.0,10.7,,,,,,,,,, ,26.80,835,za wczesny,16.0,11.0,,,,,,,,,, ,27.11,835,za wczesny,16.2,10.7,,,,,,,,,, ,27.42,835,za wczesny,16.0,10.3,,,,,,,,,, ,27.73,835,za wczesny,16.0,10.7,,,,,,,,,, ,28.05,835,za wczesny,16.0,11.0,,,,,,,,,, ,28.40,835,za wczesny,16.0,10.7,,,,,,,,,, ,28.75,835,za wczesny,16.0,10.3,,,,,,,,,, ,29.11,835,za wczesny,16.0,9.9,,,,,,,,,, ,29.48,835,za wczesny,16.0,10.3,,,,,,,,,, ,29.83,835,za wczesny,16.0,10.7,,,,,,,,,, ,30.17,835,za wczesny,16.0,11.0,,,,,,,,,, ,30.50,835,za późny,16.0,10.3,,,,,,,,,, ,30.83,835,za późny,-0.4,71.8,,,,,,,,,, ,31.14,835,za późny,-1.4,91.1,,,,,,,,,, ,31.46,835,za późny,-1.4,100.2,,,,,,,,,, ,31.78,835,za późny,-1.4,100.2,,,,,,,,,, ,32.09,835,za późny,-1.4,100.2,,,,,,,,,, ,32.40,835,za późny,-1.4,100.2,,,,,,,,,, ,32.75,835,za późny,-1.6,100.2,,,,,,,,,, ,33.11,835,za późny,-1.8,100.2,,,,,,,,,, ,33.46,835,za późny,-1.6,100.2,,,,,,,,,, ,33.82,835,za późny,-1.4,100.2,,,,,,,,,, ,34.18,835,za późny,-1.6,100.2,,,,,,,,,, ,34.54,835,za późny,-1.4,100.2,,,,,,,,,, ,34.88,835,za późny,-1.4,100.2,,,,,,,,,, ,35.20,835,za późny,-1.4,100.2,,,,,,,,,, ,35.52,835,za późny,-1.4,100.2,,,,,,,,,, ,35.83,835,za późny,-1.6,100.2,,,,,,,,,, ,36.14,835,za późny,-1.4,100.2,,,,,,,,,, ,36.46,835,za późny,-1.4,100.2,,,,,,,,,, ,36.78,835,za późny,-1.4,100.2,,,,,,,,,, ,37.10,835,za późny,-1.6,100.2,,,,,,,,,, ,37.45,835,za późny,-1.4,100.2,,,,,,,,,, ,37.81,835,za późny,-1.4,100.2,,,,,,,,,, ,38.16,835,za późny,-1.4,100.2,,,,,,,,,,