Sobota,17,Pa┼║dziernik,2020,20:58:25:00009-VCID:7F0DB6FB2DFD757E73-515A,Wersja VCDS: AKP 20.4.1,Wersja danych: 20200629 DS317.0 8E0 909 518 AQ,,1.8L R4/5VT G 0020, ,Grupa A:,'002,,,,Grupa B:,'033,,,,Grupa C:, Zatrzymany ,,Engine Speed,Engine Load,Injection Timing,Mass Air Flow,,Lambda Control,Sensor Voltage, , ,,,,, ,CZAS,(G28),,,Sensor (G70),CZAS,Bank 1 Sensor 1,Bank 1 Sensor 1,,,CZAS,,,, Znacznik,ZAPISU, /min, %, ms, g/s,ZAPISU, %, V,,,ZAPISU,,,, ,0.01,760,24.1,3.12,3.61,0.18,-1.6,1.540, , ,,,,, ,0.35,760,24.1,3.12,3.61,0.52,2.3,1.540, , ,,,,, ,0.69,760,24.1,2.60,3.61,0.86,-1.6,1.540, , ,,,,, ,1.03,760,24.1,3.12,3.56,1.19,-1.6,1.540, , ,,,,, ,1.36,760,24.1,2.60,3.58,1.53,3.1,1.520, , ,,,,, ,1.69,760,24.1,3.12,3.50,1.86,-1.6,1.540, , ,,,,, ,2.03,760,23.3,2.60,3.58,2.19,2.3,1.500, , ,,,,, ,2.36,760,24.1,3.12,3.61,2.53,-1.6,1.500, , ,,,,, ,2.69,760,24.1,2.60,3.61,2.86,2.3,1.500, , ,,,,, ,3.04,760,24.1,2.60,3.61,3.21,-2.3,1.520, , ,,,,, ,3.38,760,24.1,3.12,3.69,3.55,2.3,1.520, , ,,,,, ,3.72,760,24.1,3.12,3.69,3.89,2.3,1.500, , ,,,,, ,4.05,760,24.1,3.12,3.69,4.22,-2.3,1.520, , ,,,,, ,4.40,760,24.1,3.12,3.72,4.57,1.6,1.500, , ,,,,, ,4.74,760,24.1,3.12,3.53,4.91,-2.3,1.500, , ,,,,, ,5.08,760,24.1,3.12,3.69,5.25,1.6,1.500, , ,,,,, ,5.43,760,24.1,3.12,3.64,5.60,-2.3,1.520, , ,,,,, ,5.77,760,24.1,3.12,3.61,5.94,1.6,1.520, , ,,,,, ,6.11,760,24.1,2.60,3.64,6.28,1.6,1.520, , ,,,,, ,6.44,760,24.1,3.12,3.58,6.61,-2.3,1.540, , ,,,,, ,6.78,760,24.1,2.60,3.58,6.94,1.6,1.520, , ,,,,, ,7.11,760,24.1,3.12,3.61,7.28,-2.3,1.540, , ,,,,, ,7.44,760,24.1,3.12,3.69,7.61,1.6,1.540, , ,,,,, ,7.79,760,24.1,3.12,3.61,7.96,-2.3,1.540, , ,,,,, ,8.13,760,24.1,3.12,3.64,8.30,2.3,1.540, , ,,,,, ,8.47,760,24.1,3.12,3.69,8.64,-2.3,1.520, , ,,,,, ,8.80,760,24.1,3.12,3.64,8.97,2.3,1.540, , ,,,,, ,9.15,760,24.1,3.12,3.69,9.32,2.3,1.540, , ,,,,, ,9.49,760,24.1,3.12,3.58,9.66,-1.6,1.540, , ,,,,, ,9.83,760,24.1,3.12,3.69,10.00,2.3,1.520, , ,,,,, ,10.17,760,24.1,3.12,3.69,10.34,-1.6,1.520, , ,,,,, ,10.51,760,24.1,3.12,3.69,10.68,2.3,1.500, , ,,,,, ,10.85,760,24.1,3.12,3.69,11.02,-2.3,1.480, , ,,,,, ,11.19,760,24.8,3.12,3.69,11.37,1.6,1.500, , ,,,,, ,11.54,760,24.1,3.12,3.69,11.71,1.6,1.500, , ,,,,, ,11.88,760,24.1,3.12,3.64,12.05,-3.1,1.520, , ,,,,, ,12.22,760,24.8,3.12,3.72,12.39,1.6,1.520, , ,,,,, ,12.55,760,24.8,3.12,3.72,12.72,-2.3,1.520, , ,,,,, ,12.89,760,24.8,3.12,3.69,13.07,1.6,1.520, , ,,,,, ,13.24,760,24.8,3.12,3.69,13.41,-2.3,1.520, , ,,,,, ,13.58,760,24.8,3.12,3.75,13.75,1.6,1.520, , ,,,,, ,13.93,760,24.8,3.12,3.72,14.10,1.6,1.520, , ,,,,, ,14.27,760,24.8,3.12,3.72,14.44,-2.3,1.520, , ,,,,, ,14.61,760,24.8,3.12,3.72,14.79,1.6,1.520, , ,,,,, ,14.96,760,24.1,3.12,3.72,15.13,-2.3,1.520, , ,,,,, ,15.30,760,24.1,3.12,3.69,15.47,1.6,1.540, , ,,,,, ,15.64,760,24.8,3.12,3.72,15.80,-2.3,1.540, , ,,,,, ,15.97,760,24.8,3.12,3.69,16.15,2.3,1.540, , ,,,,, ,16.33,760,24.8,3.12,3.72,16.49,1.6,1.500, , ,,,,, ,16.66,760,24.8,3.12,3.69,16.83,-2.3,1.520, , ,,,,, ,17.01,760,24.8,3.12,3.61,17.18,1.6,1.500, , ,,,,, ,17.35,760,24.1,3.12,3.64,17.52,-2.3,1.520, , ,,,,, ,17.69,760,24.8,3.12,3.72,17.86,1.6,1.520, , ,,,,, ,18.04,760,24.8,3.12,3.64,18.21,-2.3,1.520, , ,,,,, ,18.38,760,24.1,3.12,3.69,18.55,1.6,1.520, , ,,,,, ,18.73,760,24.1,3.12,3.72,18.89,1.6,1.520, , ,,,,, ,19.05,760,24.8,3.12,3.72,19.22,-2.3,1.540, , ,,,,, ,19.39,760,24.1,3.12,3.61,19.55,1.6,1.520, , ,,,,, ,19.73,760,24.1,3.12,3.53,19.90,-2.3,1.520, , ,,,,, ,20.07,760,24.1,3.12,3.72,20.24,1.6,1.520, , ,,,,, ,20.41,760,24.1,3.12,3.72,20.58,-2.3,1.540, , ,,,,, ,20.76,760,24.1,3.12,3.58,20.93,2.3,1.540, , ,,,,, ,21.10,760,24.1,2.60,3.61,21.27,-1.6,1.540, , ,,,,, ,21.44,760,24.1,3.12,3.58,21.61,-1.6,1.540, , ,,,,, ,21.77,760,24.1,3.12,3.56,21.94,2.3,1.520, , ,,,,, ,22.11,760,24.1,3.12,3.58,22.27,-2.3,1.500, , ,,,,, ,22.44,760,24.1,2.60,3.56,22.61,2.3,1.520, , ,,,,, ,22.77,760,24.1,3.12,3.69,22.94,-1.6,1.520, , ,,,,, ,23.11,760,24.1,3.12,3.69,23.27,2.3,1.520, , ,,,,, ,23.44,760,24.8,3.12,3.69,23.61,-2.3,1.520, , ,,,,, ,23.79,760,24.8,3.12,3.64,23.96,1.6,1.520, , ,,,,, ,24.13,760,24.1,3.12,3.64,24.30,1.6,1.500, , ,,,,, ,24.47,760,24.1,3.12,3.61,24.65,-2.3,1.520, , ,,,,, ,24.82,760,24.1,3.12,3.64,24.99,1.6,1.520, , ,,,,, ,25.16,760,24.1,3.12,3.61,25.33,-2.3,1.520, , ,,,,, ,25.51,760,24.1,3.12,3.64,25.68,1.6,1.520, , ,,,,, ,25.85,760,24.1,3.12,3.64,26.02,-2.3,1.520, , ,,,,, ,26.19,760,24.8,3.12,3.75,26.37,1.6,1.540, , ,,,,, ,26.54,760,24.8,3.12,3.72,26.71,1.6,1.520, , ,,,,, ,26.88,760,24.8,3.12,3.69,27.05,-2.3,1.520, , ,,,,, ,27.23,760,24.1,3.12,3.72,27.40,1.6,1.520, , ,,,,, ,27.57,760,24.8,3.12,3.69,27.74,-2.3,1.520, , ,,,,, ,27.91,760,24.8,3.12,3.69,28.08,1.6,1.520, , ,,,,, ,28.24,760,24.8,3.12,3.69,28.41,-3.1,1.520, , ,,,,, ,28.58,760,24.1,3.12,3.64,28.76,0.8,1.500, , ,,,,, ,28.93,760,24.1,3.12,3.69,29.10,0.8,1.500, , ,,,,, ,29.27,760,24.8,3.12,3.75,29.44,-3.1,1.520, , ,,,,, ,29.62,760,24.8,3.12,3.69,29.79,0.8,1.520, , ,,,,, ,29.96,760,24.8,3.12,3.69,30.13,-3.1,1.540, , ,,,,, ,30.30,760,24.8,3.12,3.69,30.48,1.6,1.540, , ,,,,, ,30.65,760,24.8,3.12,3.72,30.82,-3.1,1.520, , ,,,,, ,30.99,760,24.8,3.12,3.64,31.16,1.6,1.540, , ,,,,, ,31.33,760,24.1,3.12,3.64,31.50,1.6,1.520, , ,,,,, Sobota,17,Pa┼║dziernik,2020,21:03:39:00009-VCID:7F0DB6FB2DFD757E73-515A,Wersja VCDS: AKP 20.4.1,Wersja danych: 20200629 DS317.0 8E0 909 518 AQ,,1.8L R4/5VT G 0020, ,Grupa A:,'002,,,,Grupa B:,'033,,,,Grupa C:, Zatrzymany ,,Engine Speed,Engine Load,Injection Timing,Mass Air Flow,,Lambda Control,Sensor Voltage, , ,,,,, ,CZAS,(G28),,,Sensor (G70),CZAS,Bank 1 Sensor 1,Bank 1 Sensor 1,,,CZAS,,,, Znacznik,ZAPISU, /min, %, ms, g/s,ZAPISU, %, V,,,ZAPISU,,,, ,0.10,1400,66.9,8.84,17.72,0.27,1.6,1.300, , ,,,,, ,0.44,1440,68.4,8.84,19.50,0.61,2.3,1.200, , ,,,,, ,0.78,1480,69.9,8.84,20.89,0.94,1.6,1.160, , ,,,,, ,1.11,1560,72.2,9.36,22.44,1.28,1.6,1.180, , ,,,,, ,1.44,1600,73.7,9.36,22.72,1.61,2.3,1.200, , ,,,,, ,1.79,1640,75.9,9.88,24.89,1.94,2.3,1.160, , ,,,,, ,2.11,1720,78.9,10.40,27.22,2.28,3.1,1.180, , ,,,,, ,2.44,1760,82.7,10.92,29.78,2.61,3.1,1.120, , ,,,,, ,2.78,1840,86.5,11.44,31.75,2.94,3.1,1.100, , ,,,,, ,3.12,1880,91.0,11.96,35.50,3.30,1.6,1.060, , ,,,,, ,3.46,1960,95.5,12.48,37.86,3.63,0.8,1.140, , ,,,,, ,3.80,2040,99.2,13.00,40.81,3.97,0.8,1.140, , ,,,,, ,4.15,2120,105.3,14.04,44.86,4.32,0.0,1.040, , ,,,,, ,4.49,2200,109.0,14.56,48.42,4.66,-0.8,1.080, , ,,,,, ,4.83,2280,115.0,15.08,52.36,5.00,-0.8,1.160, , ,,,,, ,5.18,2400,119.5,16.12,56.75,5.35,0.8,1.160, , ,,,,, ,5.52,2480,120.3,16.64,57.14,5.69,0.8,1.160, , ,,,,, ,5.86,2560,119.5,16.12,60.44,6.03,1.6,1.140, , ,,,,, ,6.19,2680,117.3,15.60,59.75,6.36,2.3,1.160, , ,,,,, ,6.54,2760,115.8,15.60,62.53,6.72,3.1,1.160, , ,,,,, ,6.88,2880,114.3,15.08,62.78,7.05,3.9,1.100, , ,,,,, ,7.22,2960,113.5,15.08,64.03,7.40,3.9,1.120, , ,,,,, ,7.57,3080,112.0,14.56,66.11,7.74,4.7,1.120, , ,,,,, ,7.91,3160,112.0,14.56,68.17,8.08,5.5,1.140, , ,,,,, ,8.25,3240,111.3,14.56,67.47,8.41,6.3,1.160, , ,,,,, ,8.58,3320,112.0,15.08,71.89,8.75,7.0,1.100, , ,,,,, ,8.93,3440,112.8,15.60,76.19,9.10,7.8,1.100, , ,,,,, ,9.27,3520,114.3,16.12,78.58,9.44,6.3,1.040, , ,,,,, ,9.61,3600,114.3,15.08,79.64,9.79,5.5,1.080, , ,,,,, ,9.97,3680,117.3,16.12,83.06,10.13,5.5,1.100, , ,,,,, ,10.30,3800,118.8,16.64,87.92,10.47,4.7,1.100, , ,,,,, ,10.65,3880,118.8,15.60,86.61,10.82,3.9,1.060, , ,,,,, ,10.99,3960,118.8,16.12,91.19,11.16,3.9,1.080, , ,,,,, ,11.33,4080,120.3,16.12,95.03,11.51,3.1,1.060, , ,,,,, ,11.68,4160,121.1,16.12,95.97,11.85,3.1,1.120, , ,,,,, ,12.02,4240,121.8,16.12,98.78,12.19,3.1,1.080, , ,,,,, ,12.37,4320,123.3,16.64,102.69,12.54,3.9,1.040, , ,,,,, ,12.72,4440,124.1,16.64,104.78,12.88,3.1,1.020, , ,,,,, ,13.05,4520,126.3,17.16,108.58,13.22,2.3,1.080, , ,,,,, ,13.40,4600,127.8,17.16,111.58,13.57,2.3,1.080, , ,,,,, ,13.74,4720,127.1,17.16,114.17,13.91,3.1,1.060, , ,,,,, ,14.08,4800,127.1,17.16,113.83,14.25,3.9,1.080, , ,,,,, ,14.41,4880,127.8,17.16,119.42,14.58,3.9,1.060, , ,,,,, ,14.75,5000,126.3,17.16,120.42,14.91,3.1,1.040, , ,,,,, ,15.08,5080,127.1,17.16,122.19,15.25,1.6,1.040, , ,,,,, ,15.41,5160,126.3,17.16,123.22,15.58,1.6,1.040, , ,,,,, ,15.75,5240,125.6,16.64,124.81,15.91,1.6,1.020, , ,,,,, ,16.08,5320,124.1,16.64,125.03,16.25,0.8,1.040, , ,,,,, ,16.41,5400,123.3,16.12,126.36,16.58,1.6,0.980, , ,,,,, ,16.76,5480,122.6,17.16,127.94,16.93,3.1,0.740, , ,,,,, ,17.10,5560,121.1,17.68,127.97,17.27,3.9,0.640, , ,,,,, ,17.44,5640,120.3,17.68,129.06,17.62,3.1,0.520, , ,,,,, ,17.79,5720,120.3,17.68,131.89,17.97,3.1,0.540, , ,,,,, ,18.13,5800,119.5,17.68,132.58,18.30,3.9,0.560, , ,,,,, ,18.47,5880,119.5,17.68,132.58,18.65,5.5,0.480, , ,,,,, ,18.82,5960,118.8,18.20,134.36,18.99,5.5,0.460, , ,,,,, ,19.16,6000,118.0,17.68,134.14,19.33,4.7,0.420, , ,,,,, ,19.51,6080,117.3,17.68,136.19,19.68,3.9,0.460, , ,,,,, ,19.85,6160,115.8,17.16,135.22,20.02,3.1,0.420, , ,,,,, ,20.19,6200,113.5,17.16,137.11,20.36,3.1,0.420, , ,,,,, ,20.52,6280,113.5,17.16,137.33,20.69,2.3,0.440, , ,,,,, ,20.86,6360,112.8,16.64,135.50,21.02,2.3,0.500, , ,,,,, ,21.20,6400,112.8,16.64,136.64,21.36,1.6,0.480, , ,,,,, ,21.53,6480,112.0,16.64,136.42,21.69,2.3,0.480, , ,,,,, ,21.86,6560,110.5,16.64,138.36,22.02,3.1,0.500, , ,,,,, ,22.19,6600,108.3,16.12,139.50,22.36,3.1,0.500, , ,,,,, ,22.52,6640,109.0,16.12,139.83,22.69,3.1,0.420, , ,,,,, ,22.86,6720,109.8,16.64,140.64,23.04,2.3,0.420, , ,,,,, ,23.21,6760,109.0,16.12,139.50,23.38,2.3,0.520, , ,,,,, ,23.55,6800,109.8,16.64,140.94,23.73,0.0,0.240, , ,,,,, ,23.90,6800,79.7,11.44,92.25,24.07,0.0,0.140, , ,,,,,