Czwartek,23,WrzesieĊ„,2021,17:48:33:00009-VCID:2C57B1B7DC0B3EE686-4B18,Wersja VCDS: AKP 20.4.1,Wersja danych: 20200629 DS317.0 8E0 907 401 J,, 2.5l V6 TDI G000AG 0006, ,Grupa A:,'000,,,,,,,,,,Grupa B:, Zatrzymany,,,,Grupa C:, Zatrzymany ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,CZAS,,,,,,,,,,,CZAS,,,,,CZAS,,,, Znacznik,ZAPISU,,,,,,,,,,,ZAPISU,,,,,ZAPISU,,,, ,0.02,032,056,000,013,096,208,059,157,146,072,,,,,,,,,, ,0.28,032,056,000,013,096,208,059,157,146,072,,,,,,,,,, ,0.56,032,055,000,013,096,208,059,157,146,071,,,,,,,,,, ,0.84,032,054,000,014,096,208,059,157,146,071,,,,,,,,,, ,1.12,032,056,000,014,096,209,059,157,146,071,,,,,,,,,, ,1.40,032,056,000,013,096,208,059,157,146,071,,,,,,,,,, ,1.68,032,054,000,014,096,208,059,157,146,071,,,,,,,,,, ,1.96,032,055,000,014,096,208,059,157,146,072,,,,,,,,,, ,2.25,032,057,000,014,096,208,059,157,146,073,,,,,,,,,, ,2.53,032,055,000,013,096,208,059,157,146,072,,,,,,,,,, ,2.84,032,054,000,014,096,208,059,157,146,072,,,,,,,,,, ,3.14,033,056,000,013,096,208,059,157,146,071,,,,,,,,,, ,3.45,032,056,000,013,096,208,059,157,146,071,,,,,,,,,, ,3.76,032,054,000,014,096,208,060,157,146,072,,,,,,,,,, ,4.07,032,055,000,014,096,208,059,157,146,072,,,,,,,,,, ,4.38,032,057,000,013,096,208,059,157,146,071,,,,,,,,,, ,4.68,032,053,000,013,096,209,060,157,146,072,,,,,,,,,, ,4.98,032,055,000,013,096,208,060,157,146,072,,,,,,,,,, ,5.27,032,058,000,013,096,208,059,157,146,071,,,,,,,,,, ,5.56,032,055,000,014,096,208,060,157,146,072,,,,,,,,,, ,5.87,033,054,000,012,096,208,060,157,146,071,,,,,,,,,, ,6.16,032,055,000,014,096,208,060,157,146,072,,,,,,,,,, ,6.47,032,058,000,014,096,208,060,157,146,072,,,,,,,,,, ,6.79,032,053,000,014,096,209,060,157,146,072,,,,,,,,,, ,7.09,032,055,000,014,096,208,060,157,146,072,,,,,,,,,, ,7.41,032,057,000,013,096,208,060,157,146,072,,,,,,,,,, ,7.72,032,055,000,013,096,208,060,157,146,071,,,,,,,,,, ,8.04,032,054,000,014,096,208,060,157,146,071,,,,,,,,,, ,8.35,032,056,000,013,096,208,060,157,146,071,,,,,,,,,, ,8.66,032,056,000,014,096,208,059,157,146,072,,,,,,,,,, ,8.97,032,055,000,014,096,208,060,157,146,072,,,,,,,,,, ,9.28,032,057,000,013,096,208,059,157,146,071,,,,,,,,,, ,9.60,032,057,000,013,096,208,060,157,146,072,,,,,,,,,, ,9.94,032,055,000,014,096,209,060,157,146,072,,,,,,,,,, ,10.26,032,055,000,013,096,209,060,156,146,072,,,,,,,,,, ,10.58,032,056,000,014,096,208,060,157,146,071,,,,,,,,,, ,10.89,032,054,000,014,096,208,060,157,146,071,,,,,,,,,, ,11.21,032,056,000,013,096,208,059,157,146,072,,,,,,,,,, ,11.52,032,057,000,013,096,208,060,156,146,071,,,,,,,,,, ,11.84,032,056,000,014,096,208,060,156,147,071,,,,,,,,,, ,12.16,032,055,000,013,096,208,060,156,147,071,,,,,,,,,, ,12.47,032,057,000,014,096,208,060,156,147,072,,,,,,,,,, ,12.77,032,056,000,014,096,208,060,156,147,071,,,,,,,,,, ,13.09,032,055,000,013,096,208,060,156,147,072,,,,,,,,,, ,13.40,032,056,000,013,096,208,060,156,147,070,,,,,,,,,, ,13.72,032,055,000,013,096,208,060,156,147,071,,,,,,,,,, ,14.02,032,056,000,013,096,208,060,156,147,071,,,,,,,,,, ,14.34,032,055,000,013,096,208,060,156,147,071,,,,,,,,,, ,14.64,032,055,000,014,096,208,060,156,147,072,,,,,,,,,, ,14.96,032,056,000,014,096,208,060,156,147,072,,,,,,,,,, ,15.28,032,056,000,013,096,208,060,156,147,071,,,,,,,,,, ,15.59,032,055,000,014,096,208,060,156,147,072,,,,,,,,,, ,15.89,032,056,000,014,096,208,060,156,147,072,,,,,,,,,, ,16.21,033,056,000,012,096,208,060,156,147,071,,,,,,,,,, ,16.52,032,055,000,013,096,208,060,156,147,070,,,,,,,,,, ,16.83,032,055,000,014,096,208,060,156,147,070,,,,,,,,,, ,17.14,032,056,000,013,096,208,060,156,147,072,,,,,,,,,, ,17.46,032,054,000,013,096,208,060,156,147,071,,,,,,,,,, ,17.77,032,055,000,013,096,208,060,156,147,071,,,,,,,,,, ,18.07,032,057,000,014,096,208,060,156,147,073,,,,,,,,,, ,18.39,032,055,000,013,096,208,060,156,147,072,,,,,,,,,, ,18.71,032,054,000,013,096,208,060,156,147,071,,,,,,,,,, ,19.02,032,056,000,014,096,208,060,156,147,072,,,,,,,,,, ,19.33,032,055,000,014,096,209,060,156,147,072,,,,,,,,,, ,19.64,032,054,000,013,096,208,060,156,147,073,,,,,,,,,, ,19.95,032,056,000,014,096,208,060,156,147,070,,,,,,,,,, ,20.27,032,056,000,014,096,208,060,156,147,072,,,,,,,,,, ,20.57,032,053,000,013,096,209,060,156,147,072,,,,,,,,,, ,20.89,033,055,000,013,096,209,060,156,147,071,,,,,,,,,, ,21.20,032,057,000,013,096,208,060,156,147,072,,,,,,,,,, ,21.51,032,053,000,013,096,208,060,156,147,071,,,,,,,,,, ,21.82,032,055,000,013,096,208,060,156,147,071,,,,,,,,,, ,22.14,032,058,000,014,096,208,060,156,147,071,,,,,,,,,, ,22.45,032,055,000,014,096,208,060,156,147,071,,,,,,,,,, ,22.76,032,054,000,013,096,208,060,156,147,070,,,,,,,,,, ,23.07,032,056,000,014,096,208,060,156,147,072,,,,,,,,,, ,23.38,032,056,000,014,096,208,060,156,147,070,,,,,,,,,, ,23.69,032,054,000,013,096,208,060,156,147,071,,,,,,,,,, ,24.00,032,055,000,013,096,208,060,156,147,070,,,,,,,,,, ,24.32,032,057,000,014,096,208,059,156,147,071,,,,,,,,,, ,24.63,032,054,000,013,096,208,060,156,147,071,,,,,,,,,, ,24.94,032,055,000,014,096,208,060,156,147,072,,,,,,,,,, ,25.24,032,057,000,014,096,209,060,156,147,071,,,,,,,,,, ,25.55,032,056,000,014,096,208,060,156,147,070,,,,,,,,,, ,25.86,032,055,000,014,096,208,060,156,147,071,,,,,,,,,, ,26.17,032,057,000,014,096,208,060,156,147,070,,,,,,,,,, ,26.47,032,056,000,014,096,208,060,156,147,071,,,,,,,,,, ,26.77,032,055,000,014,096,208,060,156,147,072,,,,,,,,,, ,27.06,032,057,000,014,096,208,060,156,147,072,,,,,,,,,, ,27.36,032,056,000,014,096,208,060,156,147,072,,,,,,,,,, ,27.65,032,055,000,014,096,208,060,156,147,071,,,,,,,,,, ,27.96,032,055,000,014,096,208,060,156,147,072,,,,,,,,,, ,28.24,032,057,000,014,096,208,060,156,147,072,,,,,,,,,, ,28.53,032,055,000,014,096,208,060,156,147,071,,,,,,,,,, ,28.82,032,056,000,014,096,208,059,156,147,071,,,,,,,,,, ,29.10,032,057,000,014,096,208,060,156,147,071,,,,,,,,,, ,29.39,032,055,000,014,096,208,060,156,147,071,,,,,,,,,, ,29.67,032,056,000,014,096,208,060,156,147,072,,,,,,,,,, ,29.95,032,056,000,014,096,208,060,156,147,072,,,,,,,,,, ,30.24,032,056,000,013,096,208,060,155,147,071,,,,,,,,,, ,30.53,032,055,000,013,096,208,060,155,147,072,,,,,,,,,, ,30.82,032,056,000,014,096,208,060,155,147,072,,,,,,,,,, ,31.10,032,056,000,014,096,208,060,155,147,071,,,,,,,,,, ,31.38,032,055,000,014,096,208,060,155,147,070,,,,,,,,,, ,31.67,032,056,000,014,096,208,060,155,147,071,,,,,,,,,, ,31.94,032,056,000,014,096,208,060,155,147,072,,,,,,,,,, ,32.23,032,055,000,014,096,208,060,155,147,073,,,,,,,,,, ,32.51,032,055,000,013,096,208,060,155,147,071,,,,,,,,,, ,32.78,032,057,000,014,096,208,060,155,147,071,,,,,,,,,, ,33.07,032,057,000,014,096,209,060,155,147,071,,,,,,,,,, ,33.35,032,054,000,013,096,208,060,155,147,072,,,,,,,,,, ,33.63,032,055,000,014,096,208,060,155,147,072,,,,,,,,,, ,33.92,032,057,000,014,096,208,060,155,147,071,,,,,,,,,, ,34.19,032,055,000,013,096,209,060,155,147,071,,,,,,,,,, ,34.47,032,054,000,014,096,208,060,155,147,071,,,,,,,,,, ,34.76,032,056,000,014,096,208,060,155,147,072,,,,,,,,,, ,35.05,032,057,000,014,096,208,060,155,147,071,,,,,,,,,, ,35.34,032,054,000,014,096,208,060,155,147,071,,,,,,,,,, ,35.62,032,055,000,014,096,208,060,155,147,072,,,,,,,,,, ,35.90,032,057,000,014,096,208,060,155,147,072,,,,,,,,,, ,36.18,032,056,000,014,096,208,060,155,147,071,,,,,,,,,, ,36.46,032,054,000,014,096,208,060,155,147,071,,,,,,,,,, ,36.73,032,055,000,014,096,208,060,155,147,072,,,,,,,,,, ,37.03,032,057,000,013,096,208,060,155,147,071,,,,,,,,,, ,37.32,032,053,000,013,096,208,060,155,147,072,,,,,,,,,, ,37.60,033,054,000,013,096,208,059,155,147,071,,,,,,,,,, ,37.88,032,056,000,013,096,208,060,155,147,072,,,,,,,,,, ,38.15,032,057,000,013,096,208,060,155,147,071,,,,,,,,,, ,38.45,032,054,000,014,096,208,060,155,147,071,,,,,,,,,, ,38.72,032,055,000,014,096,208,060,155,147,071,,,,,,,,,, ,39.00,032,056,000,014,096,208,060,155,147,072,,,,,,,,,, ,39.28,032,056,000,014,096,208,060,155,147,071,,,,,,,,,, ,39.56,032,054,000,014,096,209,060,155,147,071,,,,,,,,,, ,39.85,032,056,000,014,096,208,060,155,147,071,,,,,,,,,, ,40.13,032,057,000,014,096,208,060,155,147,071,,,,,,,,,, ,40.40,032,055,000,014,096,208,060,155,147,071,,,,,,,,,, ,40.69,032,053,000,014,096,208,060,155,147,072,,,,,,,,,, ,40.97,032,056,000,013,096,209,060,155,147,071,,,,,,,,,, ,41.24,032,056,000,013,096,208,060,155,147,071,,,,,,,,,, ,41.53,032,054,000,013,096,208,060,155,147,072,,,,,,,,,, ,41.81,032,055,000,013,096,208,060,155,147,072,,,,,,,,,, ,42.09,032,057,000,014,096,208,060,155,147,071,,,,,,,,,, ,42.39,032,055,000,014,096,209,059,155,147,072,,,,,,,,,, ,42.68,032,054,000,014,096,208,060,155,147,071,,,,,,,,,, ,42.97,032,057,000,014,096,208,060,155,147,071,,,,,,,,,, ,43.24,032,056,000,014,096,208,060,155,147,072,,,,,,,,,, ,43.52,032,055,000,014,096,208,060,155,147,071,,,,,,,,,, ,43.82,032,055,000,014,096,208,060,155,147,071,,,,,,,,,, ,44.11,033,056,000,013,096,208,060,154,147,072,,,,,,,,,, ,44.43,033,055,000,013,096,208,060,154,147,071,,,,,,,,,, ,44.74,032,055,000,014,096,208,060,154,147,071,,,,,,,,,, ,45.05,032,055,000,014,096,208,059,154,147,071,,,,,,,,,, ,45.34,032,055,000,014,096,209,060,154,147,073,,,,,,,,,, ,45.64,032,056,000,013,096,209,060,154,147,072,,,,,,,,,, ,45.93,032,056,000,014,096,208,060,154,147,072,,,,,,,,,, ,46.23,032,056,000,014,096,208,060,154,147,071,,,,,,,,,, ,46.54,032,056,000,014,096,208,059,154,147,072,,,,,,,,,, ,46.83,032,056,000,014,096,208,060,154,147,071,,,,,,,,,, ,47.11,032,055,000,013,096,208,060,154,147,072,,,,,,,,,, ,47.40,032,055,000,014,096,208,060,154,147,071,,,,,,,,,, ,47.72,032,057,000,013,096,208,060,154,147,071,,,,,,,,,,