Basic settings
Added: 22.10.2019 07:34:12 (on 10/22/19) Groups: 003 Component code: 2.5L V6 TDI 0000AG 0009 Part code: 8E0 907 401 D Download Views: 107
Niedziela22Wrzesień201914:09:19:00006-VCID:2643409AC2E70B76CB-4B32Wersja VCDS: AKP 17.8.1Wersja danych: 20171214 DS276.6
8E0 907 401 D 2.5L V6 TDI 0000AG 0009
Grupa A:'003Grupa B: ZatrzymanyGrupa C: Zatrzymany
Engine speedMAF (specified)MAF (actual)EGR duty cycle
CZAS740-840180-270 mg/H160-290 mg/H40-75%CZASCZAS
ZnacznikZAPISU /min mg/suw %ZAPISUZAPISU
0.01998recyrk. aktyw384.70.0
0.32998recyrk. aktyw369.00.0
0.66998recyrk. aktyw376.80.0
0.99974recyrk. aktyw380.70.0
1.31998recyrk. aktyw388.60.0
1.64998recyrk. aktyw372.90.0
1.96974recyrk. aktyw384.70.0
2.30998recyrk. aktyw376.80.0
2.62998recyrk. aktyw376.80.0
2.95998recyrk. aktyw376.80.0
3.27974recyrk. aktyw388.60.0
3.61998recyrk.nieakt384.70.0
3.93998recyrk.nieakt380.7100.6
4.25974recyrk.nieakt384.7100.6
4.58998recyrk.nieakt388.6100.6
4.89998recyrk.nieakt376.8100.6
5.21974recyrk.nieakt380.7100.6
5.54974recyrk.nieakt380.7100.6
5.86998recyrk.nieakt376.8100.6
6.18998recyrk.nieakt376.8100.6
6.49974recyrk.nieakt380.7100.6
6.81998recyrk.nieakt376.8100.6
7.13998recyrk.nieakt380.7100.6
7.44974recyrk.nieakt380.7100.6
7.76998recyrk.nieakt372.9100.6
8.09998recyrk.nieakt380.7100.6
8.39974recyrk.nieakt388.6100.6
8.71998recyrk.nieakt372.9100.6
9.02998recyrk.nieakt380.7100.6
9.34998recyrk.nieakt384.7100.6
9.64998recyrk.nieakt376.8100.6
9.96998recyrk.nieakt384.7100.6
10.27998recyrk.nieakt372.9100.6
10.58974recyrk.nieakt384.7100.6
10.89974recyrk.nieakt380.7100.6
11.20998recyrk.nieakt372.9100.6
11.52974recyrk.nieakt384.7100.6
11.83998recyrk.nieakt380.7100.6
12.14998recyrk.nieakt376.8100.6
12.45974recyrk.nieakt380.7100.6
12.76998recyrk.nieakt372.9100.6
13.07974recyrk.nieakt380.7100.6
13.39998recyrk.nieakt376.8100.6
13.70998recyrk. aktyw376.8100.6
14.01974recyrk. aktyw384.70.0
14.33998recyrk. aktyw372.90.0
14.63998recyrk. aktyw376.80.0
14.96974recyrk. aktyw384.70.0
15.28998recyrk. aktyw380.70.0
15.59974recyrk. aktyw376.80.0
15.90998recyrk. aktyw380.70.0
16.21998recyrk. aktyw376.80.0
16.52974recyrk. aktyw376.80.0
16.84998recyrk. aktyw384.70.0
17.15998recyrk. aktyw372.90.0
17.46974recyrk. aktyw376.80.0
17.77998recyrk. aktyw376.80.0
18.09998recyrk. aktyw376.80.0
18.40974recyrk. aktyw376.80.0
18.71998recyrk. aktyw384.70.0
19.02998recyrk. aktyw372.90.0
19.33974recyrk. aktyw380.70.0
19.64998recyrk. aktyw372.90.0
19.96998recyrk. aktyw372.90.0
20.28974recyrk. aktyw380.70.0
20.59998recyrk. aktyw380.70.0
20.91998recyrk. aktyw376.80.0
21.22998recyrk. aktyw384.70.0
21.53998recyrk. aktyw372.90.0
21.84998recyrk. aktyw380.70.0
22.15998recyrk. aktyw380.70.0
22.46998recyrk. aktyw376.80.0
22.78974recyrk. aktyw384.70.0
23.09998recyrk. aktyw369.00.0
23.40974recyrk. aktyw376.80.0
23.71998recyrk. aktyw380.70.0
24.02998recyrk.nieakt372.90.0
24.34974recyrk.nieakt384.7100.6
24.65998recyrk.nieakt380.7100.6
24.96998recyrk.nieakt372.9100.6
25.27974recyrk.nieakt376.8100.6
25.58998recyrk.nieakt369.0100.6
25.89998recyrk.nieakt380.7100.6
26.21998recyrk.nieakt384.7100.6
26.52998recyrk.nieakt384.7100.6
26.83974recyrk.nieakt380.7100.6
27.14974recyrk.nieakt380.7100.6
27.46998recyrk.nieakt369.0100.6
27.77974recyrk.nieakt388.6100.6
28.08998recyrk.nieakt380.7100.6
28.39974recyrk.nieakt376.8100.6
28.70974recyrk.nieakt384.7100.6
29.01998recyrk.nieakt376.8100.6
29.33974recyrk.nieakt380.7100.6
29.64974recyrk.nieakt376.8100.6
29.96998recyrk.nieakt372.9100.6
30.28998recyrk.nieakt380.7100.6
30.59974recyrk.nieakt384.7100.6
30.90998recyrk.nieakt372.9100.6
31.22974recyrk.nieakt376.8100.6
31.52998recyrk.nieakt380.7100.6
31.84998recyrk.nieakt376.8100.6
32.15998recyrk.nieakt384.7100.6
32.46998recyrk.nieakt372.9100.6
32.78998recyrk.nieakt376.8100.6
33.08998recyrk.nieakt380.7100.6
33.40998recyrk.nieakt376.8100.6
33.71998recyrk.nieakt376.8100.6
34.03998recyrk.nieakt376.8100.6
34.33998recyrk. aktyw369.0100.6
34.65974recyrk. aktyw376.80.0
34.96998recyrk. aktyw376.80.0
35.27974recyrk. aktyw376.80.0
35.59998recyrk. aktyw376.80.0
35.89998recyrk. aktyw376.80.0
36.21974recyrk. aktyw380.70.0
36.52998recyrk. aktyw376.80.0
36.83998recyrk. aktyw380.70.0
37.14974recyrk. aktyw376.80.0
37.46998recyrk. aktyw372.90.0
37.77974recyrk. aktyw380.70.0
38.08974recyrk. aktyw384.70.0
38.39998recyrk. aktyw376.80.0
38.70974recyrk. aktyw384.70.0
39.01998recyrk. aktyw380.70.0
39.32974recyrk. aktyw380.70.0
39.64974recyrk. aktyw388.60.0
39.95998recyrk. aktyw376.80.0
40.26974recyrk. aktyw376.80.0
40.58998recyrk. aktyw380.70.0
40.89998recyrk. aktyw376.80.0
41.20974recyrk. aktyw384.70.0
41.51998recyrk. aktyw384.70.0
41.83998recyrk. aktyw380.70.0
42.14974recyrk. aktyw380.70.0
42.44998recyrk. aktyw380.70.0
42.76998recyrk. aktyw380.70.0
43.07974recyrk. aktyw384.70.0
43.39998recyrk. aktyw372.90.0
43.71998recyrk. aktyw376.80.0
44.03998recyrk. aktyw380.70.0
44.33998recyrk. aktyw376.80.0
44.65998recyrk.nieakt376.80.0
44.96998recyrk.nieakt384.7100.6
45.28998recyrk.nieakt376.8100.6
45.60974recyrk.nieakt380.7100.6
45.91998recyrk.nieakt372.9100.6
46.22998recyrk.nieakt380.7100.6
46.54998recyrk.nieakt384.7100.6
46.84998recyrk.nieakt369.0100.6
47.16998recyrk.nieakt380.7100.6
47.47998recyrk.nieakt376.8100.6
47.78998recyrk.nieakt369.0100.6
48.10998recyrk.nieakt380.7100.6
48.40998recyrk.nieakt380.7100.6
48.72998recyrk.nieakt376.8100.6
49.03998recyrk.nieakt380.7100.6
49.34998recyrk.nieakt376.8100.6
49.66998recyrk.nieakt380.7100.6
49.96998recyrk.nieakt376.8100.6
50.28998recyrk.nieakt372.9100.6
50.59974recyrk.nieakt380.7100.6
50.90998recyrk.nieakt372.9100.6
51.22998recyrk.nieakt380.7100.6
51.52998recyrk.nieakt384.7100.6
51.84998recyrk.nieakt369.0100.6
52.15974recyrk.nieakt380.7100.6
52.46998recyrk.nieakt376.8100.6
52.77998recyrk.nieakt376.8100.6
53.09974recyrk.nieakt384.7100.6
53.40998recyrk.nieakt380.7100.6
53.71974recyrk.nieakt376.8100.6
54.02974recyrk.nieakt380.7100.6
54.34998recyrk.nieakt372.9100.6
54.65974recyrk.nieakt384.7100.6
54.96998recyrk. aktyw384.7100.6
55.27998recyrk. aktyw372.90.0
55.58974recyrk. aktyw380.70.0
55.89998recyrk. aktyw384.70.0
56.20998recyrk. aktyw376.80.0
56.52974recyrk. aktyw384.70.0
56.83998recyrk. aktyw380.70.0
57.14974recyrk. aktyw380.70.0
57.46974recyrk. aktyw384.70.0
57.76998recyrk. aktyw372.90.0
58.08998recyrk. aktyw384.70.0
58.39998recyrk. aktyw380.70.0
58.70998recyrk. aktyw380.70.0
59.01998recyrk. aktyw384.70.0
59.33998recyrk. aktyw380.70.0
59.64998recyrk. aktyw380.70.0
59.96998recyrk. aktyw392.50.0
60.28998recyrk. aktyw380.70.0
60.59998recyrk. aktyw384.70.0
60.91998recyrk. aktyw376.80.0
61.21998recyrk. aktyw376.80.0
61.53998recyrk. aktyw384.70.0
61.84998recyrk. aktyw380.70.0
62.16998recyrk. aktyw372.90.0
62.48998recyrk. aktyw380.70.0
62.79998recyrk. aktyw376.80.0
63.10974recyrk. aktyw380.70.0
63.42998recyrk. aktyw380.70.0
63.73998recyrk. aktyw372.90.0
64.04974recyrk. aktyw388.60.0
64.35998recyrk. aktyw380.70.0
64.66998recyrk. aktyw372.90.0
64.97998recyrk.nieakt380.70.0
65.29998recyrk.nieakt372.9100.6
65.59998recyrk.nieakt376.8100.6
65.91998recyrk.nieakt384.7100.6
66.22998recyrk.nieakt372.9100.6
66.54974recyrk.nieakt384.7100.6
66.85998recyrk.nieakt380.7100.6
67.16998recyrk.nieakt376.8100.6
67.47974recyrk.nieakt380.7100.6
67.78998recyrk.nieakt380.7100.6
68.09974recyrk.nieakt376.8100.6
68.41998recyrk.nieakt384.7100.6
68.72998recyrk.nieakt376.8100.6
69.03974recyrk.nieakt380.7100.6
69.35998recyrk.nieakt380.7100.6
69.67998recyrk.nieakt372.9100.6
69.98974recyrk.nieakt380.7100.6
70.30998recyrk.nieakt384.7100.6
70.61998recyrk.nieakt376.8100.6